Vi har fått en vennskapsklubb

Vi er glade for å meddele at vi er blitt vennskapsklubb med Den Frie Detektorforening (DFD)!
DFD holder til i Danmark, rundt Loland utenfor København.

DFD uttaler følgende:
«Vi takker fordi vi må få den ære at være i blandt jer. I er altid velkommen hos oss. Vi holdere et stort tref i Oktober ved navn Heimdal der er i velkommen til at deltage. I er alle velkommen på vores Facebook side dfd den frie detektor forening». 

Den Frie Detektorforening på facebook

Den Frie Detektorforening hjemmeside

Vi ønsker dem hjertelig velkommen og ser frem til felles klubbturer og gjensidig kunnskapsutveksling.

Stiftelsen av klubben vår

Nord Norges Metallsøkerklubb – NNMSK – ble stiftet 28.02-2013. Klubben er både et faglig forum og en interesseorganisasjon for metallsøkerbrukere.

Formålet vårt er å ivareta metallsøkernes interesser, spre viten om gjeldene lover og regler samt samarbeide med fylkesarkeologer, museer og andre offentlige instanser. Videre å sikre metallsøkeres kunnskaper generelt innenfor metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting, og sist men ikke minst være ambassadør og pådriver for god etikk og moral innenfor interressefeltet.

Klubbaktiviteter Klubben har medlemmer over hele Nord Norge. Det betyr at medlemsmøter ikke avholdes spesielt ofte med alle medlemmer samlet fysisk. Her vil sosiale medier brukes i stor grad.