Fakta metallsøking

Nord Norges Metallsøkerklubb ønsker å informere om klubben og om hobbyen vi deler.  Metallsøking gir fysisk aktivitet og avstressing samtidig som lokalhistorisk interesse ofte økes. Et resultat av dette kan være en økt forståelse og respekt for vår felles kulturarv.

Relevant kildemateriale studeres kontinuerlig for å finne interessante søkeområder / steder der mennesker over et lengre tidsrom til stadighet har ferdes. For eksempel gamle handelsplasser, serveringssteder, åkerlandskap og utfartssteder. Vi bidrar til å finne gjenstander som ellers ville gått tapt. Dette kommer hele samfunnet til gode. Husk at hobbyen krever tålmodighet, mye som graves opp er reint skrot. Men godbitene kommer også !

Interessante funn vil mest typisk være ulike bruks- og pyntegjenstander, som for eksempel: dekketøy, spenner, knapper, smykker, redskap og våpen. Gjenstander knyttet til handelsvirksomhet, slik som vektlodd, plomber og mynter omfattes også med stor interesse. Imidlertid krever hobbyen stor tålmodighet, da funnbildet domineres av mye skrot og søppel. De mest ettertraktede objektene, som kommer hyppigst, tilhører nesten utelukkende perioden 1700-1900 tallet. Bare unntaksvis avdekkes gjenstander fra før 1537.

Utstyr og teknikk Det anvendes elektroniske metallsøkere som genererer et elektromagnetisk felt i jordsmonnet. Både elektrisk ledende og magnetiske gjenstander forstyrrer dette feltet, og får derved søkeren til å reagere. Dette indikeres med lydsignal og utslag på viserinstrument/LCD-panel. Vanlig funndybde er 0 – 15 cm, og normal effektiv dybde er ca 20 cm. Bare svært store gjenstander vil påvises dypere enn 30 – 40 cm.

For informasjon og valg av søker kan du klikke på lenken under:

metallsokeromtaler.com

Velkommen til en spennende hobby!

Related Images: