Til grunneiere

Vi i NNMSK trenger plasser å søke på!

Vi er avhengig av din velvilje og godkjenning for å kunne søke på din eiendom.

Lar du oss søke på din eiendom, det være seg jorder, utmark, skog, fjell eller vann, skal det være uten kostnader for deg. Vi ødelegger ikke din avling. Vi tar med oss all skrot vi finner.
Når vi graver så graver vi minst mulig, rundt 15×15 cm, og tetter igjen før vi går videre.

Det bør ikke sees at vi har vært hos deg.

til hjemmesia

Hva finner vi?
Ulike bruks- og pyntegjenstander som for eksempel spenner, knapper, smykker, redskap og dekketøy. Gjenstander knyttet til handelsvirksomhet slik som vektlodd, plomber og mynter.

Hva skjer hvis vi finner eldre gjenstander?
Du blir informert og gjenstanden(e) dokumenteres grundig med bilder og beskrivelse av funnsted, ofte ved hjelp av GPS. Vi bruker funnskjema for innleveringspliktige gjenstander. Disse blir levert fylkesarkeolog som oftest registrerer disse som løsfunn.

Skulle fylkesarkeologen finne ut at de vil ha utgravning blir ikke du belastet for kostnader. Blir området fredet vil du kunne bruke området som du har gjort tidligere.

Ting som tilhører eiendommen din vil bli levert til deg.

Finner vi gjenstander eller annet som er av betydelige verdier blir finnerlønn delt mellom deg og detektorist. Vanlig deling er 50/50.

Hobbyen krever stor tålmodighet da funnbildet ofte domineres av mye skrot og søppel. Av ettertraktede objekter finner vi nesten utelukkende gjenstander fra perioden 1700-1900 tallet. Bare unntaksvis avdekkes innleveringspliktige gjenstander (eldre enn 1537).

Metallsøkerne i klubben vår er en sammensveiset gjeng. Noen ganger går vi alene, mens andre ganger går vi gjerne sammen med noen. For å bli medlem hos oss må man kunne lover og retningslinjer.

Hvis du blir oppsøkt av en detektorist spør om vedkommende er medlem av en metallsøkerorganisasjon. Er han ikke det bør du ikke slippe vedkommende til på eiendommen din.

Kaffe og kaker/kjeks blir ofte tatt med på turene, kanskje blir det en hyggelig kaffeprat med noe godt å bite i 🙂

Ta gjerne kontakt for spørsmål hvis du lurer på noe.